ЛИК
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://lik-bg.com
   1. Посетено
   2. 826
   1. Ключови думи
   2. хуманитарни науки, социология, психология, философия, научна литература, издателства, книги
   1. Категория 1
   2. Книги > Издателства
   1. Публикуван
   2. 19.01.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, философия, хуманитарни науки

Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
психология, социология, философия

Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, философия

Информация за поредици и книги, биографии на издавани автори.
Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, психология

Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.
Издателство за литература в областта на здравето, психологията, етиката и религията. Онлайн продажба на книгите на издателството.

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги, научна литература

Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.
Специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници.
Издателска къща за учебна и научна литература в областта на селското стопанство и ветеринарната медицина.
Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и художествена литература.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитарни науки

Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
социология, философия

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
психология, философия

Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза
Блог за публицистика, философия, психология, история и политика.
Образователен блог по философия и психология на Ангел Грънчаров.
Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.

Съвпадащи ключови думи
психология, социология

Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.

Съвпадащи ключови думи
книги, философия

Видео блог на Ангел Грънчаров. Публицистика, философия.

Съвпадащи ключови думи
книги, психология

Онлайн книжарница с книги за самолечение, самоанализа, езотерика.
Представяне на книгата "Психология за родители" на д-р Антонина Кардашева.

Съвпадащи ключови думи
книги, научна литература

Книжарница за академична и научна литература на чужд език.
Книжарница за популярна и специализирана литература в областта на историята, археологията, краезнанието и изкуството.
Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Онлайн книжарница за художествена, учебна, популярна и научна литература.

Съвпадащи ключови думи
издателства, научна литература

Издателство за учебна, учебно-помощна, художествена и научна литература.
Печат, реклама и издателска дейност.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Издателска къща за електронна учебна и научна литература.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Издателство за научна, документална и художествена литература.

Съвпадащи ключови думи
издателства, книги

Издателство за популярна, детска и художествена литература.
Издателство, създадено през 1996 г. с издателски фокус върху представянето на съвременни европейски и български автори.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Издателство с онлайн книжарница. Ежегодно представя над 40 книги на водещи световни автори. Издава и списанията Cosmopolitan, ELLE, National Geographic, Журнал за жената и др.
Издателство, специализирано в издаване на учебници и помагала за чуждоезиково обучение.
Поредици научнопопулярна, историческа, езотерична и художествена литература за възрастни и деца.
Издателство за българска и преводна литература.
Издава тематично и жанрово разнообразна българска и преводна литература.
Издателство за книги в областта на българския туризъм.