Психологичен Център. Предлага психологично консултиране и психотерапия.
Предоставя пространство за срещи и представяне на професионалисти, използващи психодрама метода.
Консултации и семинари, представящи актуални концепции за родителстването и разискване на конкретни примери и казуси от практиката.
Сайт на Полини – психолог, психотерапевт, драскач на стихове и спонтанни размисли.
Център за холистична подкрепа на психолога Павел Тодоров.
Поезия и статии за самопознание.
Специализиран център на Силвия Кръстева за психологична и психотерапевтична помощ.
Студио за аналитична психотерапия на психолога Тинка Митева.
Студио за семейна медиация и психологически консултации.
Психолог. Статии, студии и книги по психология.
Психолог-теолог. Статии в областта на приложната и мотивационната психология.
Ателие на психолога Цвета Стоянова за психологична култура.