Психологически консултации и терапия онлайн.
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи.
Портал за психодрама и действени методи.
Курсове и семинари. Статии по смехотерапия и самоусъвършенстване.
Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Място за въпроси, споделяне и консултации по въпросите на психологията, психотерапията и психиатрията. Тестове.