Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Място за въпроси, споделяне и консултации по въпросите на психологията, психотерапията и психиатрията. Тестове.
Книжарница за езотерика, бизнес и здраве.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
Позитивна психология.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.