Център за психосоциална подкрепа
Психологично консултиране и психотерапия.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.cpss.info
   1. Посетено
   2. 310
   1. Ключови думи
   2. психодрама, психоанализа, психология, психотерапия, хуманитарни институции, институции, психоаналитична психотерапия, психологично консултиране
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 09.05.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, психоанализа, психодрама, психология, психотерапия

Съвпадащи ключови думи
институции, психология, психотерапия, хуманитарни институции

История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.

Съвпадащи ключови думи
институции, психодрама, психология, психотерапия

Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.

Съвпадащи ключови думи
институции, психоанализа, психология, психотерапия

Съвпадащи ключови думи
психодрама, психология, психотерапия

Портал за психодрама и действени методи.

Съвпадащи ключови думи
психоанализа, психология, психотерапия

Психолог и психотерапевт. Библиотека със статии, откъси от книги и препратки към текстове по психоанализа, психология, психотерапия.

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапия, хуманитарни институции

Съвпадащи ключови думи
институции, психология, психотерапия

Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Проекти, настоящи семинари, курсове и тренинги, галерия.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.

Съвпадащи ключови думи
психология, психотерапия

Курсове и семинари. Статии по смехотерапия и самоусъвършенстване.
Сайт на Полини – психолог, психотерапевт, драскач на стихове и спонтанни размисли.
Обучение по когнитивно-поведенческа психотерапия на психолози, лекари, социални работници и студенти по психология.
Статии, консултации, полезни връзки.
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
Сайт на Даниела Стоянова за аналитична психотерапия.
Обучение, организационно консултиране, публикации.
Материали по психология.

Съвпадащи ключови думи
психодрама, психология

Предоставя пространство за срещи и представяне на професионалисти, използващи психодрама метода.

Съвпадащи ключови думи
психоанализа, психология

Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапия

Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.

Съвпадащи ключови думи
институции, психология

Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Информация за асоциацията и нейната мисия, новини за събития, издания. Информация за холотропното дишане и трансперсоналната психология.