Институт за исторически изследвания
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.ihist.bas.bg
   1. Посетено
   2. 1196
   1. Ключови думи
   2. история, хуманитарни институции, институции, Исторически преглед
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > История
   1. Публикуван
   2. 04.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, история, хуманитарни институции

Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.

Съвпадащи ключови думи
институции, история

Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.