Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.