Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.