Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
Програма на обучения, информация за актуални събития, статии.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://bacbp.org
   1. Посетено
   2. 489
   1. Ключови думи
   2. психотерапевти, психотерапия, асоциации, хуманитарни институции, институции, когнитивно-поведенческаа терапия
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Психология
   1. Публикуван
   2. 05.08.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапевти, психотерапия, хуманитарни институции

История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапия, хуманитарни институции

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапевти, психотерапия

Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции, психотерапия

Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.

Съвпадащи ключови думи
психотерапевти, психотерапия

Клиничен психолог и когнитивно-поведенчески психотерапевт.
Психотерапевт. Форми на работа, статии и интервюта.
Фамилен терапевт и психодрама асистент.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапия

Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции

Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Организация, обединяваща български фестивали от различни сектори на изкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други).
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Правилник и членове, дейности, календар на събития, публикации.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.