Дом на науките за човека и обществотоПрепоръчано от редакцията
Информация, проекти, програми, издания.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://mshs-sofia.com
   1. Посетено
   2. 1001
   1. Ключови думи
   2. хуманитарни науки, социални науки, хуманитарни институции, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 03.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, социални науки, хуманитарни институции, хуманитарни науки

Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.