Фондация. Съдейства за разнообразяване и децентрализиране на културния живот в страната.
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.
Културна организация, базирана във Велико Търново. Създава и промотира културни и социални събития.
Публичен регистър на народните читалища.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Сдружение. Организира културни събития и цели да създаде международна художествена и културна динамика в страната.
Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Фондация за култура, изкуство, образование и наука. Работи за установяване на по-тесни връзки с бизнеса, както и обмяната на ценности в Европа и света.
Ежегоден литературен фестивал в Пловдив с домакинство на Издателска къща "Жанет 45".
Списание за театър, един брой годишно. Издава се от фондация "Хомо Луденс", подкрепяща театралния живот и дебатите за театър.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Резиденцията приема артисти в областите живопис, визуални изкуства и инсталации, пърформанс, стенопис и реставрация, музика, фотография и късометражни филми.
Сдружение, което се занимава с историята и културата на североамериканските индианци.
Сдружение на писатели, литературни преводачи и журналисти. Подпомага изявата на литературните дейци в издаване на произведенията им и популяризиране на тяхното творчество.
Подпомага образованието на талантливи деца в неравностойно положение в Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов".
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.