Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Фондацията организира и популяризира културни проекти с българско и международно участие.
Международен детски балетен конкурс.
Устав и правилници, кратки представяния на членовете на секцията и съобщения за актуалния й живот.
Фестивал на азиатските култури и изкуства.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.