Фестивал на азиатските култури и изкуства.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Проекти в областта на културата и изкуствата.