Център "Български институт по египтология"
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.egyptology.nbu.bg
   1. Посетено
   2. 273
   1. Ключови думи
   2. НБУ, египтология, история, хуманитаристика, научни институти, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > История
   1. Публикуван
   2. 23.08.2015 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, история, научни институти, хуманитаристика

Съвпадащи ключови думи
институции, история, хуманитаристика

Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Статии и проекти, терминологичен речник на българския хералдичен език, галерия с гербове, емблеми и знамена.

Съвпадащи ключови думи
институции, история, научни институти

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.

Съвпадащи ключови думи
научни институти, хуманитаристика

Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
Информация за института, издания, конференции и семинари.

Съвпадащи ключови думи
история, хуманитаристика

Споделени спомени, случки, факти и снимки от далечното и близко минало, чертаещи една независима и обективна историческа карта на България.
История на църквата, публикации, галерия стенописи и снимки от обновената църква.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Български родове, чието начало е отпреди 1878, или в чието родословие има представители на българската интелигенция.
Представя културно-исторически паметници и ценни колекции от книги, шедьоври на българската възрожденска архитектура, на изобразителното, пластичното и приложното изкуство.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Българска история. Тракийски език и култура. Българска класическа проза.
История и легенди, фоторазходка из археологически обекти, информация за фестивала "Перперикон".
Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.

Съвпадащи ключови думи
институции, научни институти

Изследователска дейност, проекти, книжарница с най-нови авторски трудове и научни сборници.
Информация за института, структура, състав, периодични издания, научна продукция, научни форуми, онлайн база данни, изследвания.
Провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото.

Съвпадащи ключови думи
институции, история

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Организация на българите мюсюлмани в Родопите - 1937-1944. Документи, спомени, творчество на българите мюсюлмани.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.

Съвпадащи ключови думи
НБУ, хуманитаристика

Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.

Съвпадащи ключови думи
НБУ, институции

Студентски фестивал за лично творчество.