Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.
Предлага учебници, монографии, научни сборници, албуми в различни области на знанието на български, английски и други езици.
Конкурс за нова пиеса на български език по зададена тема.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Университетско изложбено пространство на Нов български университет.
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Университетски учебен театър на Нов български университет (2008-2009).
Спектакъл на Университетския театър към НБУ по драматургия на Александър Мануилов.
Студентски фестивал за лично творчество.
Блог за водените от Емилия Дворянова школи по творческо писане.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Книжарница на издателството на Нов български университет.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.