Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАНПрепоръчано от редакцията
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://iefem.bas.bg
   1. Посетено
   2. 1072
   1. Ключови думи
   2. БАН, научни институти, фолклористика, етнология, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Етнология
   1. Категория 2
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 18.11.2016 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
етнология, научни институти, хуманитаристика

Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.

Съвпадащи ключови думи
БАН, етнология, фолклористика

Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.

Съвпадащи ключови думи
научни институти, хуманитаристика

Информация за института, издания, конференции и семинари.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.

Съвпадащи ключови думи
етнология, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.

Съвпадащи ключови думи
етнология, фолклористика

Съвпадащи ключови думи
БАН, хуманитаристика

История и структура, изследователски проекти, издания.

Съвпадащи ключови думи
БАН, научни институти

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.