ИЕФЕМ - БАН
Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://iefem.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 582
   1. Ключови думи
   2. проекти, конференции, етнографски музей, БАН, блог, фолклористика, етнография, етнология
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Етнология
   1. Категория 2
   2. Изкуства > Фолклор
   1. Публикуван
   2. 13.12.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
БАН, етнология, фолклористика

Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.

Съвпадащи ключови думи
етнология, фолклористика

Съвпадащи ключови думи
етнология, проекти

Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Съвпадащи ключови думи
етнография, етнология

Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.

Съвпадащи ключови думи
етнография, етнографски музей

История на музея, етнографска експозиция, календар на събития, издания.