ИЕФЕМ - БАН
Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://iefem.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 980
   1. Ключови думи
   2. проекти, конференции, етнографски музей, БАН, блог, фолклористика, етнография, етнология
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Етнология
   1. Категория 2
   2. Изкуства > Фолклор
   1. Публикуван
   2. 13.12.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
БАН, етнология, фолклористика

Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.

Съвпадащи ключови думи
етнология, фолклористика

Съвпадащи ключови думи
етнология, проекти

Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Съвпадащи ключови думи
етнография, етнология

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.

Съвпадащи ключови думи
етнография, етнографски музей

История на музея, етнографска експозиция, календар на събития, издания.