Представя празници, вярвания, календар, обреди, елементи от материалната култура, социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор.
Информационната система за история, етнография, фолклор и туризъм.
Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Представя колекции, музейни обекти и храмове-гробници, както и постоянните експозиции: Археология, Възраждане, Нова история, Етнография и Най-нова история.
Музейна експозиция. Съкровища, габровски фамилии, легенди за Габрово и габровци, музеен календар.
Музейни фондове и експозиции, библиотечен фонд.
Отдели, експозиции, културен и исторически календар, архив с изминали събития.
Археологическа и етнографска експозиция, галерия, дигитална триизмерна възстановка на крепостта Дуросторум – Дръстър.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Форум с материали и дискусии за торлаците и Торлашкия край.
Експозиция, изложби, образователни програми, фотогалерия.
Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.