Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.
Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Програма на фестивала, анотиран каталог на филмите, публикации, интервюта.
Информация за съюза, новини за актуални събития и отзиви за тях в медиите, галерия с произведения на изкуството и културата.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.