Балканска етнология
Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.balkanethnology.org
   1. Посетено
   2. 791
   1. Ключови думи
   2. научни институти, етнология, хуманитаристика, балканска етнология
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Етнология
   1. Публикуван
   2. 26.05.2014 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
етнология, научни институти, хуманитаристика

Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.

Съвпадащи ключови думи
научни институти, хуманитаристика

Информация за института, издания, конференции и семинари.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.

Съвпадащи ключови думи
етнология, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.