Български лични имена
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.angelfire.com/ca6/ivayla/bgnames.htm
   1. Посетено
   2. 2974
   1. Ключови думи
   2. етимология, именни дни, български празници, български имена, имена, именник, етнология, лингвистика, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 08.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български имена, български празници, имена, именни дни, именник

Съвпадащи ключови думи
български имена, имена, именник, лингвистика

Списък от български мъжки и женски лични имена с възможност за добавяне.

Съвпадащи ключови думи
етимология, етнология, хуманитаристика

Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.

Съвпадащи ключови думи
български имена, имена, именни дни

Именник на българските имена и календар на техните празници.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Блог на Миро за езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
етнология, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.

Съвпадащи ключови думи
етимология, лингвистика

Речникови единици, които са спорно възприети у нас. Етимологични, тълкувателни, словообразувателни аргументи за коригиране на правописа и употребата им.