Езикови пътечки
Блог на Миро за езикова култура.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://ezik.wordpress.com
   1. Посетено
   2. 933
   1. Ключови думи
   2. езикова грамотност, български език, езикова култура, лингвистика, хуманитаристика, чистота на езика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 27.03.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика, хуманитаристика

Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикова култура, лингвистика

Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
езикова култура, хуманитаристика

Списание за езикознание и езикова култура.

Съвпадащи ключови думи
езикова грамотност, езикова култура

Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.

Съвпадащи ключови думи
български език, хуманитаристика

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикова култура

Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.
Анализи, коментари и разсъждения върху проблемите на българския език в ежедневната практика.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.