Списание за езикознание и езикова култура.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Справочник по граматика, лексика, правопис и правоговор на българския език.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.
Анализи, коментари и разсъждения върху проблемите на българския език в ежедневната практика.
Блог на Миро за езикова култура.
Материали по езикова култура от доцент д-р Борислав Георгиев от Нов български университет.
Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.