Секция по компютърна лингвистикаПрепоръчано от редакцията
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://dcl.bas.bg/
   1. Посетено
   2. 1323
   1. Ключови думи
   2. корпусна лингвистика, морфологичен анализ, наука, езикови технологии, език, корпусна единица, компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика, машинен превод, семантичен анализ, синтактичен анализ
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 08.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
език, езикови технологии, компютърна лингвистика, лингвистика, наука, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.

Съвпадащи ключови думи
корпусна единица, корпусна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика, хуманитаристика

Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Блог на Миро за езикова култура.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.

Съвпадащи ключови думи
език, хуманитаристика

Сайт на преподаватели и студенти от специалност “Балканистика” на СУ “Св. Климент Охридски”. Албански език, литература, култура, хуманитаристика - в преводи, обзори, публикации.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.