Секция по компютърна лингвистикаПрепоръчано от редакцията
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://dcl.bas.bg/home_bg.html
   1. Посетено
   2. 832
   1. Ключови думи
   2. корпусна лингвистика, морфологичен анализ, наука, езикови технологии, език, корпусна единица, компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика, машинен превод, семантичен анализ, синтактичен анализ
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 08.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
език, езикови технологии, компютърна лингвистика, лингвистика, наука, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.

Съвпадащи ключови думи
корпусна единица, корпусна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика, хуманитаристика

Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Блог на Миро за езикова култура.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.

Съвпадащи ключови думи
език, хуманитаристика

Сайт на преподаватели и студенти от специалност “Балканистика” на СУ “Св. Климент Охридски”. Албански език, литература, култура, хуманитаристика - в преводи, обзори, публикации.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.