Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Статии и доклади на автора. Онлайн морфологичен анализ и проверка за синтактично съгласуване на две думи.
SEO оптимизация, синонимен речник и морфологичен подбор.