Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
SEO оптимизация, синонимен речник и морфологичен подбор.