Българска наука
Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=page&id=3
   1. Посетено
   2. 1678
   1. Ключови думи
   2. хуманитаристика, наука
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 05.11.2008 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.