CEEOLПрепоръчано от редакцията
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://www.ceeol.com
   1. Посетено
   2. 1738
   1. Ключови думи
   2. научни издания, наука, библиотека, социални науки, хуманитаристика, платен достъп
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Категория 2
   2. Книги > Библиотеки
   1. Категория 3
   2. Медии и култура > Списания
   1. Публикуван
   2. 08.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.

Съвпадащи ключови думи
наука, социални науки

Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.

Съвпадащи ключови думи
библиотека, хуманитаристика

Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.