1. Каталози (8)
Проекти, ресурси и каталози на общинската библиотека в гр. Казанлък.
Онлайн библиотека за академична литература: учебници, книги, статии, с месечен абонамент.
Библиотека с аудио книги на Съюза на слепите в България (ССБ), предназначени за хора със зрителни увреждания
Българска книжарница и библиотека в Лондон.
Осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.
Софтуерни, хардуерни и съдържателни решения, свързани с културата и науката.
Цифрово хранилище за учебни ресурси на ВСУ "Черноризец Храбър", представени в отделни тематични колекции.
Място за четене и обмяна на книги в градската среда на София.
Включва книги, периодични издания (поредици, списания, вестници), аудио и видео материали, архивни документи, теренни материали, както и музеен фонд.
Онлайн библиотека с книги и други документи писани от революционери, общественици и писатели, родени в областта Македония.
Произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство.
Библиотека на Института за пазарна икономика и на Българската макроикономическа асоциация.
Дигитална библиотека на СУ "Св. Климент Охридски". Ръкописни колекции, книги, архиви, периодични издания, карти и фото архив.
Библиотека на Медицински университет - София.
Инвентарен опис, снимки, биографични данни.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство в интернет.