Софтуерни, хардуерни и съдържателни решения, свързани с културата и науката.
Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Анотиран каталог на книги-игри. Интервюта с автори на книги-игри.
Портал към колекциите на 48 национални библиотеки в Европа и водещи европейски изследователски библиотеки - на 26 езика.
Колекционерски каталог: книги, антиквариат, банкноти, календарчета, картички, салфетки, пощенски марки, фонокарти и др.
Софтуер за библиотеки, музеи, галерии, издателства, архиви. Интернет приложения. Технологии за сканиране и архивиране.
Опис на библиотечния фонд на присъединилите се училищни библиотеки от страната.