1. Каталози (8)
Библиотека с аудио книги на Съюза на слепите в България (ССБ), предназначени за хора със зрителни увреждания
Българска книжарница и библиотека в Лондон.
Софтуерни, хардуерни и съдържателни решения, свързани с културата и науката.
Място за четене и обмяна на книги в градската среда на София.
Онлайн библиотека с книги и други документи писани от революционери, общественици и писатели, родени в областта Македония.
Произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език.
Дигитална библиотека на СУ "Св. Климент Охридски". Ръкописни колекции, книги, архиви, периодични издания, карти и фото архив.
Портал към колекциите на 48 национални библиотеки в Европа и водещи европейски изследователски библиотеки - на 26 езика.
Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките.
Дигитални колекции от фонда на Централната библиотека на БАН, American University in Bulgaria, NALIS, SELECTION, Народна библиотека "Иван Вазов", Нов български университет, Технически университет - София, Тракийски университет - Стара Загора, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", .Централна библиотека на БАН
Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.