Научен архив на БАН
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://archiv.cl.bas.bg
   1. Посетено
   2. 1454
   1. Ключови думи
   2. славянски ръкописи, старобългарски ръкописи, ръкописи, БАН, архивни фондове, архиви, лични фондове, ръкописни колекции, научни архиви
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Категория 2
   2. Книги > Библиотеки
   1. Публикуван
   2. 21.07.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
ръкописи, старобългарски ръкописи

Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.
Среднобългарски ръкопис от XIV в., съхраняван в университетската библиотека на гр. Гент, Белгия.

Съвпадащи ключови думи
архиви, ръкописи

Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.

Съвпадащи ключови думи
архиви, архивни фондове

Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.