Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.