Център за документи и архивни фондове при НБУПрепоръчано от редакцията
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.nbu.bg/index.php?l=257
   1. Посетено
   2. 497
   1. Ключови думи
   2. документи, архивни фондове, архиви, философия, библиография, учени, хуманитаристика, опис на архиви
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Категория 2
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 3
   2. Хуманитаристика > Библиографии
   1. Публикуван
   2. 09.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
библиография, философия, хуманитаристика

Библиография на авторските книги на Исак Паси и на книгите под негова редакция.

Съвпадащи ключови думи
архиви, документи, хуманитаристика

Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Обединени дигитализирани краеведски ресурси (книги, документи, картички и фотографии, филми) от Старозагорския регион.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Сайт на Люба Манолова за политика, икономика, култура и най-новата българска история в документи, архиви, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
философия, хуманитаристика

Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Философ. Биография, цитати, публикации.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Електронно списание за философия и култура.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Блог на Десислава Добрева за поезия, философия и реторика.

Съвпадащи ключови думи
документи, хуманитаристика

Писма и документи от Апостола.

Съвпадащи ключови думи
архиви, хуманитаристика

Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
За историята от древността до днес в статии, монографии, коментари, снимки, документи, архиви, исторически извори, събития и герои, материали по етнология, връзки.
Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).
Информация за събитията, случили се у нас през годината на промяната.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Уебплатформа, предоставяща достъп до систематизирана информация за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.
Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.

Съвпадащи ключови думи
архиви, документи

Фотоархивът включва фотографии на значими лица, места и събития от българската история и култура.
Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.

Съвпадащи ключови думи
архиви, архивни фондове

Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.