Държавна сигурностПрепоръчано от редакцията
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.desebg.com
   1. Посетено
   2. 2352
   1. Ключови думи
   2. досиета, декомунизация, агенти, доносници, ДС, архиви, хуманитарни науки, социални науки, комунизъм, държавна сигурност, изследвания, хуманитаристика, KOMDOS
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Политология
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > История
   1. Публикуван
   2. 21.04.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
ДС, агенти, архиви, доносници, досиета, държавна сигурност, комунизъм, хуманитаристика

Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.

Съвпадащи ключови думи
изследвания, комунизъм, социални науки, хуманитаристика, хуманитарни науки

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.

Съвпадащи ключови думи
ДС, архиви, държавна сигурност, комунизъм, хуманитаристика

Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.

Съвпадащи ключови думи
архиви, декомунизация, комунизъм, хуманитаристика

Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.

Съвпадащи ключови думи
ДС, Държавна сигурност, архиви, хуманитаристика

Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика, хуманитарни науки

Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.

Съвпадащи ключови думи
архиви, комунизъм, хуманитаристика

Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.

Съвпадащи ключови думи
архиви, държавна сигурност, хуманитаристика

Уебплатформа, предоставяща достъп до систематизирана информация за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.

Съвпадащи ключови думи
архиви, декомунизация, хуманитаристика

Информация за събитията, случили се у нас през годината на промяната.

Съвпадащи ключови думи
хуманитаристика, хуманитарни науки

Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика

Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.

Съвпадащи ключови думи
комунизъм, хуманитаристика

За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Статии и книги от автора върху българската история.

Съвпадащи ключови думи
изследвания, хуманитаристика

Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.

Съвпадащи ключови думи
досиета, държавна сигурност

Разследващ журналист. Издадени книги, книги в проект, из архивите на ДС.

Съвпадащи ключови думи
архиви, хуманитаристика

Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.

Съвпадащи ключови думи
архиви, комунизъм

Държавна агенция "Архиви" представя архивни материали, личности, пленуми, галерия.

Съвпадащи ключови думи
ДС, държавна сигурност

Петър Бояджиев представя документи, свидетелства, спомени, архивни материали от и за ДС.