Сайт, посветен на запазване на паметта за жертвите на тоталитарните режими. Включва Светилище "Евгений Босилков", Мемориален парк "Остров Персин", Музей "Мъченици XX век".
Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Специализиран исторически сайт за периода от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.
Петър Бояджиев представя документи, свидетелства, спомени, архивни материали от и за ДС.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.