Разследващ журналист. Издадени книги, книги в проект, из архивите на ДС.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.