Американски научен център в София (АНЦС)
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. https://arcsofia.org/node/282
   1. Посетено
   2. 1100
   1. Ключови думи
   2. Югоизточна Европа, Америка, история, културно наследство, социални науки, хуманитарни науки, наука, научно сътрудничество
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 04.09.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
Америка, Югоизточна Европа, наука

Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
наука, социални науки

Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Съвпадащи ключови думи
история, наука

Информация за постиженията на личностите, променили хода на историята ни, както и за делата на видни наши съвременници.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Списание за наука, природа, алтернативна медицина, древна история и неочакваното.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.

Съвпадащи ключови думи
история, културно наследство

Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Портал за българското културно наследство.
Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...