Eвропейска мрежа за литература и книги. Преводи от, за и в Югоизточна Европа.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.