Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.