Българският комунизъм: Критически изследванияПрепоръчано от редакцията
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://red.cas.bg
   1. Посетено
   2. 922
   1. Ключови думи
   2. хуманитарни науки, социални науки, комунизъм, проекти, изследвания, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Политология
   1. Публикуван
   2. 03.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
изследвания, комунизъм, социални науки, хуманитаристика, хуманитарни науки

Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика, хуманитарни науки

Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.

Съвпадащи ключови думи
проекти, социални науки, хуманитаристика

Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.

Съвпадащи ключови думи
изследвания, проекти, хуманитаристика

Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.

Съвпадащи ключови думи
хуманитаристика, хуманитарни науки

Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитаристика

Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."

Съвпадащи ключови думи
комунизъм, хуманитаристика

За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.
Статии и книги от автора върху българската история.
Нормативна основа, доклади на комисията, издания, обслужване на граждани.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.