Балкански идентичностиПартньор на "За култура"
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://ilit.bas.bg/bi
   1. Посетено
   2. 938
   1. Ключови думи
   2. балканистика, изследователски проекти, проекти, литературна критика, хуманитаристика, Николай Аретов, Балкански идентичности
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Литературна критика
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Културология
   1. Публикуван
   2. 31.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
проекти, хуманитаристика

Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Виртуален музей. Показва някои от най-забележителни артефакти от сбирките на европейски музеи, участващи в проекта.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Съвпадащи ключови думи
литературна критика, хуманитаристика

Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
Проект на Института за литература към БАН, който представя в персонални профили 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век.
Блог на Георги Цонев за литература, литературна критика и комуникации.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Литературна критика.
Сайт, посветен на живота и делото на д-р Кръстьо Кръстев, философ и литературен критик.

Съвпадащи ключови думи
балканистика, хуманитаристика

Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.