Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.