VII Рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)
Информация за програмата. Проекти, конкурси, кандидатстване. Национална контактна мрежа.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://7fp.mon.bg/index.php
   1. Посетено
   2. 224
   1. Ключови думи
   2. изследователски проекти, научни изследвания, наука, образование, научни проекти, Европейско изследователско пространство, ЕИП, научна дейност
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 04.08.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
наука, научни изследвания, образование

Съвпадащи ключови думи
научни изследвания, образование

Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".

Съвпадащи ключови думи
наука, образование

Портал за образование и наука.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.
Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Форум, на който известни учени, дизайнери и културни иноватори споделят идеите си със света за 18 минути.

Съвпадащи ключови думи
наука, научни изследвания

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания.