VII Рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)
Информация за програмата. Проекти, конкурси, кандидатстване. Национална контактна мрежа.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://publications.europa.eu/resource/cellar/0f2aa65a-8f2c-4d36-a563-d968b1fd899c.0001.02/DOC_2
   1. Посетено
   2. 663
   1. Ключови думи
   2. изследователски проекти, научни изследвания, наука, образование, научни проекти, Европейско изследователско пространство, ЕИП, научна дейност
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 04.08.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
наука, научни изследвания, образование

Съвпадащи ключови думи
научни изследвания, образование

Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".

Съвпадащи ключови думи
наука, образование

Портал за образование и наука.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.
Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.

Съвпадащи ключови думи
наука, научни изследвания

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.