Известия по история
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.history.swu.bg
   1. Посетено
   2. 719
   1. Ключови думи
   2. ЮЗУ, научни форуми, конференции, научни изследвания, образование по история, висше образование, образование, история, научни списания, списания, медии, известия, Югозападен университет Неофит Рилски
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 16.05.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
медии, научни изследвания, научни списания, списания

Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.

Съвпадащи ключови думи
история, медии, научни списания, списания

Научно списание по археология. Архив на съдържанията.

Съвпадащи ключови думи
научни списания, образование, списания

Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.

Съвпадащи ключови думи
медии, образование, списания

Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
Списание с публикации на преподаватели, студенти, директори, учители, родители и всички, които се интересуват от предучилищна педагогика.
Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.

Съвпадащи ключови думи
история, медии, списания

Сайт за военна история. Списание.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Електронно списание с рецензирани статии и с отворен достъп. Издание на Асоциацията на българските археолози.
Списание за средновековна история, археология и култура.

Съвпадащи ключови думи
история, медии, образование

Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Български видео-канал за културно наследство.

Съвпадащи ключови думи
научни списания, списания

Свободен достъп до реферирани научни списания. Издател: Инфо инвест - България.
Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.
Списание за езикознание и езикова култура.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.

Съвпадащи ключови думи
научни изследвания, образование

Съвпадащи ключови думи
медии, списания

Списание, представящо визията на младите християни за света.
Списание за политика и култура.
Издание за култура, изкуство и културни политики, което е отворено към авторски позиции.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Списание за танцово изкуство.
Свободно пространство за изкуство и култура.
Online абонамент за български списания (само за чужбина).
Периодично издание за българска и другоезична литература, философия, математика, ботаника, музика.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.

Съвпадащи ключови думи
медии, образование

Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Новини в сферата на образованието - конкурси, стипендии, стажове, образование в чужбина, справочници и полезни връзки.
Месечно издание за образование у нас и в чужбина.
Информационен портал за образованието в България и по света. Представя и архив на сп. "Образование".
Младежка електронна медия за политика, култура, общество.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Образователна телевизия за цялото семейство.
Новинарски и аналитичен сайт за промените в образователната система, новите технологии за преподаване и по-широкото преподаване на информатика и други точни науки.

Съвпадащи ключови думи
конференции, образование

Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Информационен портал за семинари, курсове, обучения и конференции в България.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.

Съвпадащи ключови думи
конференции, научни форуми

Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
история, списания

Исторически портал и списание.

Съвпадащи ключови думи
история, образование по история

Блог на историка доц. д-р Н. Неделчев. Статии, книги, библиография на автора.

Съвпадащи ключови думи
история, образование

Учебни материали и тестове.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Материали по Българско възраждане, тестове по История, възможност сами да подготвяте тестове.

Съвпадащи ключови думи
история, научни изследвания

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.

Съвпадащи ключови думи
история, медии

Място за литература, история и спортна слава. Подробна библиография и биография на Петър Бобев.
Предаване на БНТ. Забавен разказ за възлови събития от българското минало - чрез хумор, сатира, пародии и дори мюзикъл.
Сайт на Люба Манолова за политика, икономика, култура и най-новата българска история в документи, архиви, публицистика.
Проект на БНТ. Дискусии по спорни теми и въпроси, свързани с исторически дати и събития и подробностите около тях.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование

Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Портал на висшето образование в България.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Информация за университетите в България.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
висше образование, медии

Предлага информация за предстоящи и минали събития, статии, анкети, дискусии, свързани с образованието, науката, културата и изкуството.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.