История, състояние и перспективи на профил "Украинистика" във Факултет по славянски филологии на Софийски университет.
Цифрово хранилище за учебни ресурси на ВСУ "Черноризец Храбър", представени в отделни тематични колекции.
Магистърска програма на Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Ресурси за изпита и процедура, седмична програма през отделните семестри, информация за събития.
Информация за университетите в България.
Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Студентска социална мрежа.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Международно изложение за образование в София. Информация за обучение и кариерно развитие в Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Япония.
Факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Информация за структура, програми и специалности.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.
Специализирана агенция за консултации в областта на образованието в чужбина.
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.