Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.
В помощ на младите хора: избор на професия, избор на кариера.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Лекции, материали, информация за студенти, тестове, биография.