Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Висше училище за професионални музиканти. Включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.
В помощ на младите хора: избор на професия, избор на кариера.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.