Курсове по английски език, компютърни курсове. Преводи. Образование в Англия и САЩ.
Научни изследвания, информация и обучение в подкрепа на модернизиране системата на висшето образование.
Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.
Сайт от и за българските студенти в чужбина.
Информационен портал за висше образование.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.