Център за обучение при БАН
Докторантско училище и Кариерен център.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://edu.bas.bg
   1. Посетено
   2. 731
   1. Ключови думи
   2. кариера, докторанти, висше образование, образование
   1. Категория 1
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 19.11.2009 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
висше образование, кариера, образование

В помощ на младите хора: избор на професия, избор на кариера.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, докторанти, образование

Информационен масив в помощ на докторантите: дисертационни трудове, новини, бюлетин, форум.

Съвпадащи ключови думи
кариера, образование

Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.

Съвпадащи ключови думи
докторанти, образование

Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование

Сайт на преподаватели и студенти от специалност "Психология" в Софийския университет. Съдържа статии на преподаватели, студенти и на други психолози.
Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Портал на висшето образование в България.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Информация за университетите в България.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.