Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Докторантско училище и Кариерен център.
Информационен масив в помощ на докторантите: дисертационни трудове, новини, бюлетин, форум.