Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ)
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://scas.acad.bg
   1. Посетено
   2. 357
   1. Ключови думи
   2. уеб дизайн, електронна музика, мултимедия, компютърна анимация, компютърни изкуства, образователни институции, институции, висше образование, образование, компютърната музика
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Категория 2
   2. Образование > Висше образование
   1. Категория 3
   2. Изкуства > Изобразително изкуство > Компютърни изкуства
   1. Публикуван
   2. 10.07.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
електронна музика, компютърна анимация, компютърни изкуства, мултимедия, уеб дизайн

Съвпадащи ключови думи
електронна музика, компютърна анимация, компютърни изкуства, уеб дизайн

Международен фестивал за компютърни изкуства. Правила за участие, жури и награди, график и архив на събития.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, институции, образование

Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Научни изследвания, информация и обучение в подкрепа на модернизиране системата на висшето образование.

Съвпадащи ключови думи
образование, уеб дизайн

Блог на Милен Петрински със статии и уроци за уеб приложения и дизайн.
Образователни услуги в областта на съвременните информационни технологии.
Курсове и консултации в областта на информатиката и математиката.
Сайт за уеб дизайн, seo оптимизация, интернет реклама и маркетинг.
Онлайн курсове за уеб дизайн и компютърно програмиране.
Материали, помагала, съвети и информация за подготовка по математика и изработка на сайт, подбрани и представени от Георги Калончев
Сайт за интернет реклама и маркетинг.

Съвпадащи ключови думи
мултимедия, уеб дизайн

Студио за графичен и уеб дизайн.

Съвпадащи ключови думи
компютърни изкуства, уеб дизайн

Студио за уеб дизайн, уеб програмиране и оптимизация на сайтове.
Проекти за уеб дизайн и WordPress.
Уеб дизайн студио.
Графичен и уеб дизайнер.
3D Артист и уеб дизайнер.

Съвпадащи ключови думи
компютърни изкуства, образование

Български видео-канал за културно наследство.

Съвпадащи ключови думи
компютърна анимация, уеб дизайн

Студио за графичен и уеб дизайн на Анна Дублекова.

Съвпадащи ключови думи
институции, образователни институции

Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование

Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Портал на висшето образование в България.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Информация за университетите в България.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
висше образование, институции

Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.