Сценограф. Галерия реализирани и настоящи проекти.
В помощ на младите творци в областта на музиката и мултимедията. Проекти, събития, конкурси.
Съвременно пространство за изкуство. Изложби, инсталации, пърформанс и мултимедия.
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
Студио за графичен и уеб дизайн.
Мултимедиен артист.
Виртуалната реалност в съвременната култура и образование.
Медиен артист, проекти, галерия.
Личен сайт на художничката Любомира Попова - живопис, графичен и уебдизайн, мултимедия.