Гражданско сдружение "Постоянно образование"
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://graspo.org
   1. Посетено
   2. 696
   1. Ключови думи
   2. образование през целия живот, образователни институции, институции, природни закони, Номура
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 30.11.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, образователни институции

Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.