Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.